Ígéretből tettek

1957. február 25.

Dr. Mészáros Kálmán borsodi körzeti orvos biztató levele arról, hogy az Állattár új afrikai gyűjteményét megalapozó értékes trófeái hamarosan megérkeznek a múzeumba.